Profil společnosti

Medis International a.s. působí na trhu již od roku 2007. V roce 2009 byl uveden do provozu výrobní závod v Bolaticích u Opavy, kde byly postupně spuštěny čtyři linky na primární a sekundární balení tablet a tobolek. Spolu s nárůstem výrobních kapacit došlo také k rozvoji našich fyzikálně-chemických a mikrobiologických laboratoří, které jsou nedílnou součástí našeho výrobního programu.

Zásadní priorita je věnována kvalitě a s tím souvisejícímu výrobnímu a laboratornímu prostředí, které splňuje veškeré požadavky Správné Výrobní Praxe..

Komplexní poskytování služeb, od balení až po služby jakosti, je jeden základních předpokladů úspěšného působení na trhu.

Vysoké standardy znalostí a zkušeností vyžadujeme také od našich zaměstnanců. Protože naši zaměstnanci jsou nejdůležitější části naplňování naší strategie a našeho působení na trhu. Rozvoji a neustálému zvyšování kompetencí našich pracovníků je i podřízena personální strategie společnosti.